+995(579)550100

საკონფერენციო სავარძელი

საკონფერენციო სავარძელი წონის დატვირთვა 100 კგ