+995(579)550100

პატარა კარადა

პატარა კარადა

სიგანე-80

სიმაღლე-80

სიღრმე-45

სიგანე 80
სიმაღლე 80
სიღრმე 45