+995(579)550100

კომპიუტერის სავარძელი

კომპიუტერის სავარძელი წონის დატვირთვა 100 კგ