+995(579)550100

კარადა ტანსაცმელისთვის

გაკეთებული ხისგან

სიგანე-160

სიმაღლე-200

სიღმე-38

სიგანე 160
სიმაღლე 200
სიღრმე 38